ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
80 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2) 3,156,500.00 27/03/2006 30/03/2006
79 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาน่าน อ.เมือง จ.น่าน (ครั้งที่ 2) 2,028,720.00 27/03/2006 30/03/2006
78 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น สำนักงานประปาน่าน (ครั้งที่ 2) 2,675,000.00 27/03/2006 30/03/2006
77 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ (ครั้งที่ 2) 5,767,300.00 27/03/2006 30/03/2006
76 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 2,210,000.00 27/03/2006 30/03/2006
74 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. บริเวณสำนักงานประปาท่าวังผา และงานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการเชียงกลาง สำนักงานประปาท่าวังผา (ครั้งที่ 2 ) 2,675,000.00 27/03/2006 30/03/2006
63 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปีงบประมาณ 2549 สำนักงานประปาทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 19,000,000.00 22/03/2006 25/03/2006
62 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปี 2549 บริเวณทางหลวงหมายเลข 401 จากสถานีจ่ายน้ำบ้านตาขุน-อำเภอพนม อ.บ้านตาขุนจ.สุราษฎร์ธานี สำนักงานประปาบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 22,680,000.00 21/03/2006 24/03/2006
61 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่) สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 4,280,000.00 20/03/2006 23/03/2006
60 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 2,653,600.00 20/03/2006 23/03/2006
58 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาน่าน อ.เมือง จ.น่าน 2,028,720.00 20/03/2006 23/03/2006
57 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น สำนักงานประปาน่าน 2,675,000.00 19/03/2006 22/03/2006
56 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านกาญจน์กนก โครงการ 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2,580,000.00 19/03/2006 22/03/2006
54 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2,210,000.00 19/03/2006 22/03/2006
53 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 6,580,500.00 19/03/2006 22/03/2006
52 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. บริเวณสำนักงานประปาท่าวังผา และงานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำแรงต่ำ บริเวณเชียงกลาง สำนักงานประปาท่าวังผา 2,675,000.00 18/03/2006 21/03/2006
51 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 5,767,300.00 18/03/2006 21/03/2006
50 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 4,387,000.00 18/03/2006 21/03/2006
41 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 3,156,500.00 17/03/2006 20/03/2006
22 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านปลักปลา หมู่บ้านบูเกะแนแต ถ.ศูนย์ราชการ ม.8 ชุมชนบ้านบาโง ม.8 บ้านกาเสะ หมู่ที่ 7 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส (ครั้งที่ 2) 4,200,000.00 15/03/2006 18/03/2006
21 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาปรับปรุงแนวท่อประปาบริเวณเขาช่องกระจก - บ้านอ่าวน้อย 7,140,000.00 15/03/2006 18/03/2006
20 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาสุรินทร์(กาบเชิง) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 20,693,800.00 10/03/2006 13/03/2006
19 การประปาส่วนภูมิภาค โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาเลิงนกทา (บ้านด่าน) อ.เลิงนทา จ.ยโสธร 40,874,000.00 10/03/2006 13/03/2006
14 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านปลักปลา หมู่บ้านบูเกะแนแต ถ.ศูนย์ราชการ ม.8 ชุมชนบ้านบาโง ม.8 บ้านกาเสะ หมู่ที่ 7 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส สำนักงานประปานราธิวาส 4,200,000.00 09/03/2006 12/03/2006
11 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม และติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายน้ำอัตโนมัติ สำนักงานประปาเดิมบางนางบวช อ. เดิมบางนางบวช จ. สุพรรณบุรี 6,420,000.00 07/03/2006 10/03/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน