ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 57 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 57

ชื่อโครงการ : งงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคอนกรีต 2 ชั้น สำนักงานประปาน่าน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,675,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/03/2006

วันหมดอายุ : 22/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน