ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 50 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 50

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,387,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/03/2006

วันหมดอายุ : 21/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน