ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 52 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 52

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. บริเวณสำนักงานประปาท่าวังผา และงานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำแรงต่ำ บริเวณเชียงกลาง สำนักงานประปาท่าวังผา

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,675,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 18/03/2006

วันหมดอายุ : 21/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน