ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 56 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 56

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับโครงการบ้านกาญจน์กนก โครงการ 2 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,580,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/03/2006

วันหมดอายุ : 22/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน