ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 20 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 20

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน สำนักงานประปาสุรินทร์(กาบเชิง) อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 20,693,800.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายกิตติพงษ์ กิตติสถาวร

E-mail : KittipongK@pwa.co.th

คำชี้แจง : ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (ครั้งที่2)

วันประกาศ : 10/03/2006

วันหมดอายุ : 13/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน