ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 41 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 41

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 3,156,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/03/2006

วันหมดอายุ : 20/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน