ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 60

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาแม่ฮ่องสอน อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,653,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 20/03/2006

วันหมดอายุ : 23/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน