ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 74 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 74

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม. บริเวณสำนักงานประปาท่าวังผา และงานปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการเชียงกลาง สำนักงานประปาท่าวังผา (ครั้งที่ 2 )

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,675,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายอนุรักษ์ สิริบรรสพ

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/03/2006

วันหมดอายุ : 30/03/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน