ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
183 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักงานประปาสงขลาและสำนักงานประปาหาดใหญ่ 1,997,000.00 12/06/2006 15/06/2006
182 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่อง ถ.สำนักแต้ว ป.สะเดา 3,049,500.00 12/06/2006 15/06/2006
181 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง(ร่างครั้งที่ 2) 2,503,800.00 12/06/2006 15/06/2006
180 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้าง อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว จ.เชีงใหม่ สำนักงานประปาแม่แตง 2,503,800.00 06/06/2006 09/06/2006
179 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อเนื่อง ถ.สำนักแต้ว ป.สะเดา 3,049,500.00 06/06/2006 09/06/2006
178 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ สำนักงานประปาสงขลาและสำนักงานประปาหาดใหญ่ 2,136,790.00 06/06/2006 09/06/2006
177 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนสันติสุข 3 จากถนนโชคชัย-บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชุมแพ 2,640,100.00 05/06/2006 08/06/2006
176 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่)สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 4,280,000.00 05/06/2006 08/06/2006
175 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 4,233,600.00 05/06/2006 08/06/2006
174 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทอง สำนักงานประปาบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 2,086,500.00 02/06/2006 05/06/2006
171 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ 1,997,000.00 01/06/2006 04/06/2006
170 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 4,233,600.00 01/06/2006 04/06/2006
169 การประปาส่วนภูมิภาค จัดซื้อเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะหนัก(Atomic Absorption Spectrophotometer) 2,999,103.00 01/06/2006 05/06/2006
168 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต 100 ลบ.ม./ชม. (เขตจำหน่ายน้ำเชียรใหญ่)สำนักงานประปาปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 4,280,000.00 01/06/2006 04/06/2006
167 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนสันติสุข 3 จากถนนโชคชัย-บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชุมแพ 2,640,100.00 31/05/2006 03/06/2006
166 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 (เงินอุดหนุน) หมู่ที่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร สำนักงานประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 2,290,000.00 30/05/2006 02/06/2006
165 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผุ้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 43,268,256.00 29/05/2006 01/06/2006
164 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2(ร่างครั้งที่ 2) 2,028,720.00 29/05/2006 01/06/2006
162 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ 0 1/2 จำนวน 10000 เครื่อง 660.00 29/05/2006 01/06/2006
161 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่บ้านพักกองพันทหารราบที่ 1 ป.หาดใหญ่ 4,940,000.00 27/05/2006 30/05/2006
158 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 (เงินอุดหนุน) หมู่ที่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร สำนักงานประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร 2,290,000.00 26/05/2006 29/05/2006
157 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 0 1/2 จำนวน 10000 เครื่อง 660.00 26/05/2006 29/05/2006
156 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่ สำนักงานประปาขอนแก่น ประปากาฬสินธุ์ ประปามหาสารคาม ประปาชัยภูมิ ร้อยเอ็ด 43,268,256.00 25/05/2006 28/05/2006
155 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่บ้านพักกองพันทหารราบที่ 1 ป.หาดใหญ่ 4,940,000.00 24/05/2006 27/05/2006
154 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 2,028,720.00 23/05/2006 26/05/2006
เลื่อนขึ้นข้างบน