ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 157 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 157

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ 0 1/2 จำนวน 10000 เครื่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 660.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/05/2006

วันหมดอายุ : 29/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน