ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 166 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 166

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปี 2549 (เงินอุดหนุน) หมู่ที่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร สำนักงานประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,290,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 30/05/2006

วันหมดอายุ : 02/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน