ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 177 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 177

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนสันติสุข 3 จากถนนโชคชัย-บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชุมแพ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,640,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/06/2006

วันหมดอายุ : 08/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน