ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 161 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 161

ชื่อโครงการ : งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่บ้านพักกองพันทหารราบที่ 1 ป.หาดใหญ่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,940,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/05/2006

วันหมดอายุ : 30/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน