ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 170 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 170

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,233,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/06/2006

วันหมดอายุ : 04/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน