ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 171 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 171

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 1,997,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 01/06/2006

วันหมดอายุ : 04/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน