ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 164 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 164

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่จ่ายน้ำ สำนักงานประปาน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2(ร่างครั้งที่ 2)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,028,720.00 บาท

ผู้ประสานงาน : ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

E-mail : pimpans@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/05/2006

วันหมดอายุ : 01/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน