ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 162 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 162

ชื่อโครงการ : จัดซื้อมาตรวัดน้ำ 0 1/2 จำนวน 10000 เครื่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 660.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสวณัฐ เผือกสุวรรณ

E-mail : SawanatP@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/05/2006

วันหมดอายุ : 01/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน