ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 167 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 167

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงเส้นท่อถนนสันติสุข 3 จากถนนโชคชัย-บ้านหนองผือ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น สำนักงานประปาชุมแพ

เอกสารแนบ : ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 2,640,100.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วิไลลักษณ์ คชะเทศ

E-mail : WilailukK@pwa.co.th

วันประกาศ : 31/05/2006

วันหมดอายุ : 03/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน