ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 174 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 174

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำสถานีจ่ายน้ำร่อนทอง สำนักงานประปาบางสะพาน อ. บางสะพาน จ. ประจวบคีรีขันธ์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,086,500.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายทรงพล ผดุงถิ่น

E-mail : pwa300@hotmail.com

วันประกาศ : 02/06/2006

วันหมดอายุ : 05/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน