ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 175 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 175

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการวางท่อน้ำดิบคลองสินปุน-ท่ายาง หน่วยบริการท่ายาง สำนักงานประปาจันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 4,233,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : DaruneeJ@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/06/2006

วันหมดอายุ : 08/06/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน