ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7661 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 9 (บ้านดอนหว้า) ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี 1,177,000.00 14/02/2018 19/02/2018
7660 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้พื้นที่อำเภออรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กปภ.สาขาอรัญประเทศ 29,700,000.00 13/02/2018 16/02/2018
7659 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 โครงการก่อสร้างถังน้ำใสและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนให้พื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 74,151,000.00 12/02/2018 15/02/2018
7658 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ชนิดเหลวความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 15 % จำนวน 84 ตัน ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,228,360.30 09/02/2018 12/02/2018
7656 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข ๔๐๐๘ ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑-บ้านโพธิ์แบะ ระหว่างที่ กม.๒+๘๗๙ ถึง กม.๒+๙๒๓ (ซ้ายทาง) (กรณีวางท่อประปารุกล้ำที่ดินนายพีร พาศประภัศร์) กปภ.สาขาชุมพร 574,315.00 07/02/2018 10/02/2018
7655 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วง กม.๐+๐๐๐.๐๐๐ – กม. ๗+๓๓๒.๔๙๔ (West Spur Line) (รวมทางแยกต่างระดับบางปะอิน ๒) บริเวณ กม.๖+๔๐๐ – ๖+๗๐๐ กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) 9,825,810.00 07/02/2018 10/02/2018
7654 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานก่อสร้างและปรับปรุงฝายน้ำล้นกบินทร์บุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี(ครั้งที่ 2) 16,702,874.41 06/02/2018 09/02/2018
7651 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานปรับปรุงเส้นท่อ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (มณฑลทหารบกที่ 25 และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 7,274,000.00 05/02/2018 08/02/2018
7650 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจจับแก๊สคลอรีนรั่ว จำนวน 6 เครื่อง ให้กับ กปภ.สาขาในสังกัด 545,700.00 02/02/2018 05/02/2018
7649 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ จ้างก่อสร้างงานโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง 44,596,530.00 01/02/2018 04/02/2018
7648 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3-4 กม.2+050-4+130) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 85,600,000.00 31/01/2018 05/02/2018
7646 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค (ระยะเวลาเช่า 12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23,321,292.00 31/01/2018 05/02/2018
7645 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกและมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ 16,982,048.11 29/01/2018 01/02/2018
7644 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่บริเวณจุดก่อสร้างสะพานต่างระดับ LAMPANG INTERCHANGE ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง 10,215,290.00 26/01/2018 31/01/2018
7643 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTER) จำนวน 15 เครื่อง ให้กับ กปภ.ข.6 และกปภ.สาขาในสังกัด 593,850.00 26/01/2018 29/01/2018
7638 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 5 บ้านห้วยด้วนและหมู่ 16 บ้านบำรุงรักษ์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน 5,116,419.00 26/01/2018 31/01/2018
7636 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส อำเภอเมือง – อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 214,797,150.00 26/01/2018 31/01/2018
7634 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) – ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4 กม.0+000 – 2+050) กปภ.สาขาพัทยา (พ) 92,020,000.00 25/01/2018 30/01/2018
7632 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.เขาน้อย และ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี 1,048,600.00 25/01/2018 28/01/2018
7631 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานย้ายแนวท่อ ถนนสายท้องศาลา-วังตะเคียน-โฉลกหลำ(ตอนที่ ๒) อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาเกาะพะงัน 4,259,701.03 23/01/2018 26/01/2018
7630 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ โทรสาร ระบบไฟฟ้า และระบบประปา (ไม่รวมอะไหล่) สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,326,628.80 23/01/2018 26/01/2018
7629 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรมือถือในพื้นที่กปภ.ข.4 จำนวน 17 สาขา 57,827,520.00 18/01/2018 23/01/2018
7628 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสี่แยกหนองสองห้อง ถึงปากทางเข้าวัดราษฎร์บำรุง ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก 11,875,823.00 18/01/2018 21/01/2018
7627 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 69,064,969.00 17/01/2018 22/01/2018
7624 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ถนนทุ่งฝนสามัคคี - ทุ่งใหญ่ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1,980,000.00 16/01/2018 19/01/2018
เลื่อนขึ้นข้างบน