ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7661 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7661

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 5 และหมู่ ที่ 9 (บ้านดอนหว้า) ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,177,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. วศิตา ถนอมสัตย์

E-mail : wasitaT@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/02/2018

วันหมดอายุ : 19/02/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน