ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7632 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7632

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ต.เขาน้อย และ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,048,600.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 25/01/2018

วันหมดอายุ : 28/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน