ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7427 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด 16 ครอบครัว กปภ.สาขานราธิวาส 15,943,000.00 19/06/2017 22/06/2017
7426 การประปาส่วนภูมิภาค งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) 181,193,800.00 15/06/2017 20/06/2017
7425 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง 14,050,000.00 14/06/2017 17/06/2017
7424 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ซื้อสารเคมี ๒ รายการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำ 2,592,660.00 14/06/2017 19/06/2017
7422 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 157,306,912.42 12/06/2017 16/06/2017
7419 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 35,353 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 229,426,874.80 12/06/2017 16/06/2017
7418 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 4,813,857.24 12/06/2017 16/06/2017
7416 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 9,289,210 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 167,766,403.38 12/06/2017 16/06/2017
7414 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาแหลมฉบัง, กปภ.สาขาบ้านฉาง และกปภ.สาขาจันทบุรี (ครั้งที่ 2) 57,351,774.00 08/06/2017 12/06/2017
7413 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ), กปภ.สาขาบ้านบึง, กปภ.สาขาพนัสนิคม และกปภ.สาขาศรีราชา (ครั้งที่ 2) 54,495,868.00 08/06/2017 12/06/2017
7412 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 9,630,000.00 08/06/2017 13/06/2017
7411 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน 43,117,747.20 05/06/2017 08/06/2017
7410 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาวางท่อเสริมแรงดันจากสถานีผลิตน้ำโพธารามถึงสถานีจ่ายน้ำโพหัก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 767,805,259.00 02/06/2017 07/06/2017
7408 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางท่ออจ่ายน้ำการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 713,084,380.00 02/06/2017 07/06/2017
7407 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซอยร่วมใจและซอยศรีวิไล บ้านปากปวน ม.๑, ถนนทางหลวง ๒๐๑ และบ้านป่าเป้า ม.๕ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง 2,096,000.00 31/05/2017 05/06/2017
7406 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนี่ยน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง 18,404,000.00 29/05/2017 01/06/2017
7405 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 682 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง 13,438,810.00 29/05/2017 01/06/2017
7404 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุ 100 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด สำหรับใช้ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2560 จำนวน 1,233 ท่อ ครั้งที่ 2 3,588,523.20 26/05/2017 29/05/2017
7403 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 5,288,796.00 26/05/2017 31/05/2017
7402 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อบริเวณสะพานข้ามคลองเตย ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าห้างบิ๊กซีเอ็กตร้า ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (พ.) 2,821,590.00 23/05/2017 26/05/2017
7401 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 จัดซื้อสาร PACl จำนวน 156,450 กิโลกรัม 2,306,792.67 23/05/2017 26/05/2017
7396 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่ กปภ.สาขาบางคล้า, พนมสารคาม, ขลุง, ตราด, คลองใหญ่, สระแก้ว, วัฒนานคร, อรัญประเทศ, ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, ปากน้ำประแสร์ 44,496,037.00 22/05/2017 25/05/2017
7395 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ ๑๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.๒๐๗-๒๕๓๐ พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๐๐๒ ท่อ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 5,291,085.80 19/05/2017 22/05/2017
7394 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ ๑ ชั้นคุณภาพที่ ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร้อมขนส่ง รวมจำนวน ๖๓๑.๕ เมตริกตัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 3,783,948.00 19/05/2017 22/05/2017
7393 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงจำนวน ๔๖๐,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 8,679,668.80 19/05/2017 22/05/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน