ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7411 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7411

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ), แม่ริม, สันกำแพง และ ลำพูน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 43,117,747.20 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวอิฑยา จิตประเสริฐ

E-mail : ittayac@pwa.co.th

วันประกาศ : 05/06/2017

วันหมดอายุ : 08/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน