ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7407 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7407

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซอยร่วมใจและซอยศรีวิไล บ้านปากปวน ม.๑, ถนนทางหลวง ๒๐๑ และบ้านป่าเป้า ม.๕ ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,096,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : วรลักษณ์ เติมต่อวัฒนกุล

E-mail : woraluckt@pwa.co.th

วันประกาศ : 31/05/2017

วันหมดอายุ : 05/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน