ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7331 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานซื้อซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) จำนวน 687 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง 13,847,172.00 03/04/2017 07/04/2017
7330 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 2,649 ท่อ พร้อมขนส่ง 8,616,667.20 03/04/2017 07/04/2017
7329 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.6 และ ม.12 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2,930,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7328 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 ม.6 และ ม.8 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 3,340,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7327 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 ม.6 ม.7 และ ม.8 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 3,610,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7326 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.5 และ ม.6 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 2,954,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7325 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.1 และ ม.8 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 3,843,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7324 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ ม.๕ และ ม.๘ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 3,522,000.00 31/03/2017 05/04/2017
7323 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง 52,430,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7322 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง 26,250,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7321 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 วางท่อส่งน้ำอ่างคลองพระพุทธเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี 20,000,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7319 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวช่อ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 9,000,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7318 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยวัดกระโจมทอง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 4,945,540.00 31/03/2017 03/04/2017
7317 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ อบต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร 3,873,400.00 31/03/2017 03/04/2017
7316 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 15,000,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7315 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด 7,500,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7314 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านบางกระดาน ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กปภ.สาขาตราด 7,500,000.00 31/03/2017 03/04/2017
7313 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาพนมสารคาม 25,000,000.00 30/03/2017 03/04/2017
7309 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 12,161,842.56 30/03/2017 04/04/2017
7308 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม 8,000,000.00 29/03/2017 03/04/2017
7307 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง 11,250,000.00 29/03/2017 03/04/2017
7306 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่บ้านท่าประดู่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด กปภ.สาขาตราด 9,000,000.00 29/03/2017 03/04/2017
7305 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า 7,000,000.00 29/03/2017 03/04/2017
7304 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ-(บ้านเขว้า) อำเภอเมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 563,932,800.00 29/03/2017 03/04/2017
7302 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 โครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน 3,134,458.00 28/03/2017 31/03/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน