ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7393 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7393

ชื่อโครงการ : งานจัดซื้อสารสร้างตะกอน Poly Aluminium Chloride (PACl) ชนิดผงจำนวน ๔๖๐,๙๐๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 8,679,668.80 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 19/05/2017

วันหมดอายุ : 22/05/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน