ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7425 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7425

ชื่อโครงการ : งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 14,050,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 14/06/2017

วันหมดอายุ : 17/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน