ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7427 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7427

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด 16 ครอบครัว กปภ.สาขานราธิวาส

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 15,943,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวตรีทิพย์ ไชยแก้ว

E-mail : treethipc@pwa.co.th

คำชี้แจง : ครั้งที่ 1 บันทึกข้อมูลผิดพลาด

วันประกาศ : 19/06/2017

วันหมดอายุ : 22/06/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน