ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7489 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2) 181,193,800.00 10/08/2017 16/08/2017
7488 การประปาส่วนภูมิภาค 10 งานย้ายแนวท่อเพื่อให้้พนการก่อสร้งกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพของทางหลวงในทางหลวงหมายเลข 234 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.8+700-กม.10+100 (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) 6,650,000.00 09/08/2017 12/08/2017
7487 การประปาส่วนภูมิภาค 10 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างงานขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 101 ตอนควบคุม 0310 คุ่ยประดู่-คลองโพธิ์ ระหว่าง กม.65+780-กม.68+500 จ.สุโขทัย 4,665,600.00 09/08/2017 12/08/2017
7486 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2) 181,193,800.00 09/08/2017 15/08/2017
7485 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 708,340,000.00 09/08/2017 15/08/2017
7484 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการพัฒนาและปรับรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน สายทาง มส.ถ. 1-005 บ้านท่าข้าม-บ้านเสาหิน ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง 3,884,100.00 08/08/2017 11/08/2017
7483 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานย้ายแนวท่อประปาที่ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนไชยสถาน-เชียงใหม่ ระหว่าง กม.561+000 – กม.562+651 LT อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 12,123,100.00 08/08/2017 11/08/2017
7482 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แอลดับบลิวเอส เรียลเอสเตท จำกัด โครงการเดอะกรีนเนอรี่ ริเวอร์ไซต์ ถ.วงแหวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2,090,000.00 08/08/2017 11/08/2017
7481 การประปาส่วนภูมิภาค 10 จัดซื้อผงปูนคลอรีน ชนิด 65% จำนวน 1,015 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2561 2,117,797.50 08/08/2017 11/08/2017
7480 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 32/19 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ ถึงเขตเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร 1,964,000.00 02/08/2017 05/08/2017
7479 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่หน้าศูนย์ราชการระนอง ต.บางริ้น อ.เมืองจ.ระนอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง 2,926,000.00 02/08/2017 05/08/2017
7478 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนท้องทราย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 2,525,000.00 02/08/2017 05/08/2017
7477 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา หนองกกพัฒนา 3 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 2,926,000.00 02/08/2017 05/08/2017
7476 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา ถนนเพชรเกษม-เขาตั้ง ม.3 ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 2,649,000.00 02/08/2017 05/08/2017
7475 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อและติดตั้งโครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพคลาว์ดเซิร์ฟเวอร์(Cloud Consolidate) ระยะที่ 1 (Standard and Consolidate Existing Server and Storage) ของการประปาส่วนภูมิภาค 9,854,700.00 01/08/2017 04/08/2017
7473 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการขยายเขตวางท่อจำหน่ายน้ำประปา สวนพริกพัฒนา 1 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 2,838,000.00 31/07/2017 03/08/2017
7472 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนอนามัยตลิ่งงาม-เซเว่นบ้านพังกา หมู่ 4 ตำบล ตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 3,010,700.00 27/07/2017 31/07/2017
7471 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนโรงพยาบาลบ้านดอน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 5,947,100.00 27/07/2017 30/07/2017
7470 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวง 4247 ม.1 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 2,365,000.00 27/07/2017 30/07/2017
7469 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนหลังวัดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 2,626,000.00 26/07/2017 31/07/2017
7468 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานงานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.231 ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราช 5,139,210.00 26/07/2017 01/08/2017
7467 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4171 บ้านเชิงมนต์-มัดหลัง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 2,525,000.00 26/07/2017 29/07/2017
7466 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 2068 กม.ที่ 8+100 ถึง กม.ที่ 9+100และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา กม.ที่ 188+800 อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว 2,687,091.00 26/07/2017 31/07/2017
7465 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบกลาง (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ห้วยก้านเหลือง- ดงบัง ระหว่าง กม.๑๓๔+๐๐๐ – กม.๑๓๕+๐๔๙ อ.เมือง จ.บึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 3,926,300.00 25/07/2017 31/07/2017
7462 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานปรับปรุงระบบตกตะกอน บริเวณสถานีผลิต – จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก 2,764,880.00 25/07/2017 31/07/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน