ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7470 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7470

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนทางหลวง 4247 ม.1 ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,365,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/07/2017

วันหมดอายุ : 30/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน