ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7482 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7482

ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แอลดับบลิวเอส เรียลเอสเตท จำกัด โครงการเดอะกรีนเนอรี่ ริเวอร์ไซต์ ถ.วงแหวนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,090,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางกนกรัตน์ พรมพันธุ์

E-mail : kanokrats@pwa.co.th

วันประกาศ : 08/08/2017

วันหมดอายุ : 11/08/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน