ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7466 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7466

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข 2068 กม.ที่ 8+100 ถึง กม.ที่ 9+100และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา กม.ที่ 188+800 อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR

วงเงินงบประมาณ : 2,687,091.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน

E-mail : www.paricharts@pwa.co.th

วันประกาศ : 26/07/2017

วันหมดอายุ : 31/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน