ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7553 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านตะมะ ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ, หมู่ 5 บ้านดงถาวร และหมู่ 4 บ้านนานวน ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ(น.สำโรงทาบ) 4,591,049.00 17/11/2017 22/11/2017
7552 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านม่วง และ หมู่ 16 บ้านม่วงพัฒนา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 2,148,239.00 17/11/2017 22/11/2017
7551 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำสะอาด คสส.บนดิน ขนาด 500 ลบ.ม. บริเวณโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล ถนนยะหา - ตาชี ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา 6,721,205.00 17/11/2017 20/11/2017
7550 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 บ้านหนองถ่ม ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์) 2,118,600.00 17/11/2017 22/11/2017
7548 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเย้ยม่วง หมู่ 7 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาลำปลายมาศ 3,707,550.00 16/11/2017 21/11/2017
7547 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ 2,648,250.00 16/11/2017 21/11/2017
7546 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,070,000.00 16/11/2017 21/11/2017
7542 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน รพช.มห. 3076 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร 1,289,350.00 16/11/2017 21/11/2017
7540 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา(ผู้ใช้น้ำรายใหญ่)งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา โครงการ เดอะทาวน์ ขอนแก่น สถานที่ตั้ง ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง (e-bidding) 1,169,000.00 14/11/2017 17/11/2017
7539 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา 14,777,235.00 13/11/2017 16/11/2017
7538 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานจัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10 % ) ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม สำหรับใช้ในเดือนมกราคม 2561 ถึง กันยายน 2561 จำนวน 180 ตัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,588,950.00 07/11/2017 10/11/2017
7537 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จัดหาใบเสร็จค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) จำนวน 734 กล่อง ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด(e-bidding) 557,619.80 06/11/2017 09/11/2017
7536 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายอิสระวัฒนา-ชายทะเล หมู่ 1 และ หมู่ 5 ต.สิชล อ.สิชลจ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม (น.สิชล) 3,467,000.00 03/11/2017 06/11/2017
7533 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยหัวควนใต้ ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,909,700.00 24/10/2017 27/10/2017
7531 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนนิมิตใหม่ บริเวณมาตรน้ำ กปน.-คลองหกวา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี 7,316,767.00 19/10/2017 22/10/2017
7530 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 7 บ้านฟากทาง ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปา 1,070,000.00 17/10/2017 20/10/2017
7528 กปภ.สาขาพนมสารคาม จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผลิต สูบ-จ่ายน้ำประปา จำนวน 8 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 2,243,373.77 16/10/2017 21/10/2017
7526 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน กปภ.ข.6 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 838,000.00 12/10/2017 15/10/2017
7525 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยรักชาติอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 820,000.00 12/10/2017 15/10/2017
7524 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ช้างซ้ายซอย ๒๑ หมู่ ๒ ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,419,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7523 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเสรีอุทิศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 869,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7522 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ช่วงซอยธนูเทพ-หมู่บ้านเทนนิส ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,039,000.00 11/10/2017 17/10/2017
7521 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค 3,745,000.00 09/10/2017 12/10/2017
7520 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ช่วงซอยสุกี้-ซอยท่าเรือฉลอง ต.ฉลองอ.เมือง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 2,227,000.00 06/10/2017 09/10/2017
7519 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต บริเวณถนนศรีสุนทรฝั่งซ้าย ตั้งแต่ซอยบางเทา 1-ซอยบางเทา 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 6,011,000.00 04/10/2017 07/10/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน