ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7521 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7521

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อและติดตั้งโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,745,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ

E-mail : Dawanc@pwa.co.th

วันประกาศ : 09/10/2017

วันหมดอายุ : 12/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน