ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7552 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7552

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 2 บ้านม่วง และ หมู่ 16 บ้านม่วงพัฒนา ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,148,239.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/11/2017

วันหมดอายุ : 22/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน