ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7542 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7542

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนน รพช.มห. 3076 ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 1,289,350.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม

E-mail : sorasitk@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/11/2017

วันหมดอายุ : 21/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน