ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7526 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7526

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำนักงาน กปภ.ข.6 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 838,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางดวงพร วายุแสง

E-mail : DoungpornV@pwa.co.th

วันประกาศ : 12/10/2017

วันหมดอายุ : 15/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน