ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7536 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7536

ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายอิสระวัฒนา-ชายทะเล หมู่ 1 และ หมู่ 5 ต.สิชล อ.สิชลจ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม (น.สิชล)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 3,467,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 03/11/2017

วันหมดอายุ : 06/11/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน