ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7528 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7528

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาแรงงานนิติบุคคล เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานผลิต สูบ-จ่ายน้ำประปา จำนวน 8 สถานี กปภ.สาขาพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,243,373.77 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสายฝน เฟื่องสวัสดิ์

E-mail : 5531020@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/10/2017

วันหมดอายุ : 21/10/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน