ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7623 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) บ้านหนองชาด ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,772,000.00 16/01/2018 19/01/2018
7622 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ซ.หลังโรงเรียนนายร้อยสามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 995,100.00 16/01/2018 19/01/2018
7621 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยไร่ขิง 26 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 973,700.00 16/01/2018 19/01/2018
7620 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ. พุทธมณฑลสาย 8 ซอยหลัง ชวนชม อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน 984,400.00 16/01/2018 19/01/2018
7619 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้งานในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ รวม 8 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,082,308.00 16/01/2018 19/01/2018
7618 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานซื้อมาตรวัดน้ำตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง 18,361,200.00 16/01/2018 19/01/2018
7617 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 ต.ดอนเจดีย์ และหมู่ที่ 3 ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ 5,350,000.00 16/01/2018 19/01/2018
7614 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๒ นิ้วให้กับศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ ๒๐๐ ถนนสนามบิน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 3,526,724.68 15/01/2018 18/01/2018
7612 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต (Video Conference) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 1,070,000.00 15/01/2018 18/01/2018
7611 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวเขตก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ – อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ – อ.ภูเขียว กม. 194+160 – 199+945 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ (ส่วนที่ 1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว 5,114,600.00 12/01/2018 16/01/2018
7610 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา เพื่อทดแทนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี จำนวน 132 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี 58,117,435.20 12/01/2018 17/01/2018
7609 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน อบจ.รย.0108 บริเวณถนน อบจ.รย.0108 สายเชิงเนิน-ชากบก อ.เมือง,อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กปภ.สาขาระยอง 7,389,986.03 09/01/2018 12/01/2018
7607 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนแหลมกรวด (ซ้ายทาง) ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,071,970.00 09/01/2018 12/01/2018
7606 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ (ดอนเจดีย์) 4,494,000.00 09/01/2018 12/01/2018
7603 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานปรับปรุงบ้านพักโครงสร้าง คสล. อาคารคอนกรีต ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณสถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 500,000.00 08/01/2018 11/01/2018
7602 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาปากพนัง (น.ปากพนัง) อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 32,838,300.00 05/01/2018 15/01/2018
7600 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบงานทางธุรกิจ (SAP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,466,800.00 29/12/2017 05/01/2018
7599 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโพธิ์คู่ ถึงวัดหนองเสือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง 7,648,146.00 29/12/2017 01/01/2018
7597 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท ซอยราษฎร์พัฒนา-ป้อมตำรวจพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาขลุง 10,931,976.00 28/12/2017 04/01/2018
7596 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ย้ายท่อส่งน้ำดิบสถานีผลิตน้ำป่าพะยอม บริเวณถนนสายทุ่งชุมพล-ลานข่อย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,994,110.00 28/12/2017 31/12/2017
7595 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำบริเวณแยกไม้เสียบ ม.2,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 2,340,000.00 27/12/2017 03/01/2018
7594 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานจ้างอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 จำนวน 22 สาขา โดยจัดกลุ่มเป็น 2 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 120,742,805.01 25/12/2017 28/12/2017
7591 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี กปภ.สาขากบินทร์บุรี 5,222,349.00 19/12/2017 22/12/2017
7590 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการย้ายแนวท่อบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4270 ตอนลานข่อย-ไม้เสียบ ม.6,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด 5,204,000.00 18/12/2017 21/12/2017
7587 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2561 12,814,320.00 18/12/2017 21/12/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน