ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7597 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7597

ชื่อโครงการ : ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสุขุมวิท ซอยราษฎร์พัฒนา-ป้อมตำรวจพลิ้ว ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาขลุง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 10,931,976.00 บาท

ผู้ประสานงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

E-mail : nongkanokk@pwa.co.th

วันประกาศ : 28/12/2017

วันหมดอายุ : 04/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน