ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7620 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7620

ชื่อโครงการ : งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ถ. พุทธมณฑลสาย 8 ซอยหลัง ชวนชม อ.สามพราน จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 984,400.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 16/01/2018

วันหมดอายุ : 19/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน