ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7595 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7595

ชื่อโครงการ : งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำบริเวณแยกไม้เสียบ ม.2,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 2,340,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 27/12/2017

วันหมดอายุ : 03/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน