ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7599 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7599

ชื่อโครงการ : งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดโพธิ์คู่ ถึงวัดหนองเสือ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 7,648,146.00 บาท

ผู้ประสานงาน : น.ส. สุภีพัชร ปริโยธร

E-mail : supeepatp@pwa.co.th

วันประกาศ : 29/12/2017

วันหมดอายุ : 01/01/2018

เลื่อนขึ้นข้างบน