ร่างประกาศ TOR (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR

ค้นหาข้อมูลประกวดราคา

ลำดับ รายการประกาศ เงินงบประมาณ วันประกาศ วันหมดอายุ
7461 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่พื้นที่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน 10,058,000.00 24/07/2017 27/07/2017
7460 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่บ้านหนองท่าควาย ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน 2,210,620.00 24/07/2017 27/07/2017
7459 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำที่ ม.6, ม.12, ม.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 4,943,400.00 24/07/2017 27/07/2017
7458 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4,333,500.00 19/07/2017 24/07/2017
7457 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พิเศษ) งานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ส่วนภายนอก) ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 3,870,000.00 18/07/2017 21/07/2017
7456 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561-2563 ของ กปภ.สาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก 17,834,238.00 17/07/2017 20/07/2017
7455 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม1500 (จากด่านใน – ด่านนอก) ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา 20,915,718.00 17/07/2017 20/07/2017
7453 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซ.หน้าโรงเรียนบริหารธุรกิจ ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย 1,978,000.00 17/07/2017 20/07/2017
7452 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดทองเหลือง (ไม่มียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 18,404,000.00 14/07/2017 17/07/2017
7451 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โครงการย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างเขตทางหลวงหมายเลข 2040 ตอน มหาสารคาม – วาปีปทุม ระหว่าง กม. 2 + 875 ถึง กม. 4+ 380 และ กม. 4 + 920 ถึง 6 + 360 อ.เมือง จ.มหาสารคาม กปภ.สาขามหาสารคาม 5,710,000.00 13/07/2017 17/07/2017
7450 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายตลาดเก่า-บ้านห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ 3,405,000.00 05/07/2017 08/07/2017
7449 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้าน พี.เอส.โฮม เหล่านาดี ของนางพรศรี สิทธิสินทรัพย์ หมู่ที่ 8 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) 2,610,277.00 05/07/2017 11/07/2017
7447 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ กปภ.สาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) 39,911,000.00 04/07/2017 07/07/2017
7446 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไมมียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 18,404,000.00 04/07/2017 07/07/2017
7444 การประปาส่วนภูมิภาค จ้างเหมาก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำและวางระบบท่อจ่ายน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) อำเภอเมือง-พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 713,084,380.00 30/06/2017 05/07/2017
7443 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาด้วยเครื่องมืออ่านมาตร (Handheld) ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ปากท่อ สมุทรสงคราม ราชบุรี บ้านโป่ง ท่ามะกา ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี กุยบุ 63,119,628.00 29/06/2017 02/07/2017
7441 การประปาส่วนภูมิภาค เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ครั้งที่ 2) 5,288,796.00 28/06/2017 03/07/2017
7440 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 61,824 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 157,306,912.42 27/06/2017 30/06/2017
7439 การประปาส่วนภูมิภาค งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 300 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 4,813,857.24 27/06/2017 30/06/2017
7438 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาซื้อสารส้มก้อนชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 35,353 เมตริกตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 229,426,874.80 27/06/2017 30/06/2017
7437 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำที่อ่างเก็บน้ำอำปึล พร้อมวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำไปยังโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร 98,654,000.00 26/06/2017 29/06/2017
7436 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ซื้อมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 1/2 นิ้ว ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 30,000 เครื่อง 16,800,000.00 22/06/2017 26/06/2017
7432 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 งานจัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561-2563 ของ กปภ.สาขาสะเดา พังลา นาทวี ระโนด พัทลุง เขาชัยสน ห้วยยอด ย่านตาขาว สตูล และละงู 31,424,544.00 22/06/2017 25/06/2017
7431 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 9,630,000.00 22/06/2017 27/06/2017
7430 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 งานขุดลอกหนองไผ่ส่วนที่เหลือด้านทิศใต้กับจุดขุดลอกเดิม(หนองน้ำสาธารณะ)ปริมาณพื้นที่ขุดลอก130x120x3เมตรเป็นแหล่งน้ำสำรองอ.พยัคฆภูมิพิสัยจ.มหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 1,900,000.00 20/06/2017 23/06/2017
เลื่อนขึ้นข้างบน