ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7446 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7446

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไมมียูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 20,000 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 18,404,000.00 บาท

ผู้ประสานงาน : กองบริหารทั่วไป

E-mail : 555106@pwa.co.th

วันประกาศ : 04/07/2017

วันหมดอายุ : 07/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน