ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7456 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 7456

ชื่อโครงการ : งานจัดจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ ปีงบประมาณ 2561-2563 ของ กปภ.สาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา ราคากลาง

วงเงินงบประมาณ : 17,834,238.00 บาท

ผู้ประสานงาน : นางสาวเนตรชนก หนูเงิน

E-mail : natchanokn@pwa.co.th

วันประกาศ : 17/07/2017

วันหมดอายุ : 20/07/2017

เลื่อนขึ้นข้างบน